Tööstusdisainilahendus

Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus.

Väliskujunduseks loetakse omakorda toote välisilme tunnusjoonte kogumit, mille üksikult või kombinatsioonis moodustavad vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal.

Tööstusdisainilahendusena kaitstakse vaid toote disaini seda osa, mis on väliselt vaadeldav.

Tööstusdisainilahenduse registreerimine tagab omanikule ainuõiguse ning võimaldab keelata konkurentidel identse või äravahetamiseni sarnase toote väliskujunduse kasutamise.

Patendiameti kodulehelt leiate täpsema info tööstusdisainilahenduse kaitsmise kohta (plangid, lõivud, õigusaktid jms).

Tööstusdisainilahendused klassifitseeritakse rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkuleppe järgi.

Eesti tööstusdisainilahenduste andmebaas sisaldab Eesti Vabariigis registreeritud tööstusdisainilahenduste, esitatud tööstusdisainilahenduste registreerimise taotluste ja Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni alusel Eestis registreerimiseks esitatud tööstusdisainilahenduste rahvusvaheliste registreeringute andmeid.

Euroopa Ühenduse tööstusdisainilahenduste andmebaas sisaldab Euroopa Ühenduses registreeritud tööstusdisainilahenduste andmeid.

Uus ühtne Euroopa Liidu Intelletuaalomandi Ameti (EUIPO) andmebaas eSearch Plus aitab leida kiiresti nii Euroopa Ühenduses registreeritud kaubamärke kui ka tööstusdisainilahendusi.

Erinevate organisatsioonide ja riikide tööstusdisainide bülletäänid ja  andmebaasid leiate siit.

Loe lisaks Patendiameti väljaannet Tööstusdisainilahenduse kaitsmine.