Tehnoloogia- ja/või konkurentide seire

Tänu kiirele tehnoloogia arengule lisandub patendiandmebaasidesse pidevalt uusi dokumente ning olemasolevate dokumentide staatus võib muutuda iga päev. Seetõttu on ettevõttele oluline jälgida tegutsemisvaldkonnas toimuvat süstemaatiliselt.

Eriti praktiline on seire kiiresti arenevate valdkondade puhul, nt nanotehnoloogia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, telekommunikatsioon, elektroonika.

Konkurentide seire võimaldab olla pidevalt kursis konkurentide tegevusega, nende uute arendustega ja intellektuaalomandi kaitsestrateegiaga.

Kliendiga sõlmitakse tööettevõtuleping ning seiret teostatakse kliendiga kokku lepitud tingimustel ja tähtaegadel.

 

Täpsem info e-postil   või telefonil 6411 250