Intellektuaalomandi audit

Igal ettevõttel on mingis vormis intellektuaalomandit: ärinimi, domeeninimi, kaubamärk, logo, oskusteave, patent jne. See kõik on immateriaalne vara. Kuigi immateriaalset vara ei ole sageli lihtne märgata, on see ettevõtte jaoks kõige olulisem, andes konkurentsieelise. Tulemuslikud on ettevõtted, kes väärtustavad loometööd ja panustavad arendustegevusse.

Intellektuaalomandi (IO) audit annab teadmisi, kuidas korraldada võimalikult tõhus ja otstarbekas immateriaalsete varade kaitse.

IO auditi intervjuu tähendab ettevõtjale vestlust, mis viiakse läbi AIDA mudeli põhjal (Awareness, Interest, Desire, Action).

Intervjuu tulemusena saab ettevõtja aruande, mis on koostatud viies osas:

I. Intellektuaalomandi kaitse praktika ettevõttes
II. Praktika analüüs intellektuaalomandi liikide lõikes
III. Intellektuaalomandi praktika taseme hinnang
IV. SWOT-analüüs
V. Ettepanekud intellektuaalomandi praktika parendamiseks

Kogu infovahetus on täielikult konfidentsiaalne, mille kohta sõlmitakse ettevõttega leping.

IO auditi teenuse etapid:

  • ettevõtte esindajaga sõlmitakse konfidentsiaalsusleping;
  • viiakse läbi 1-2 tunnine intervjuu;
  • tutvustatakse intellektuaalomandi kaitse aspekte ning nendest tulusaamise võimalusi;
  • valitakse tegevused IO kasutamise parandamiseks ettevõttes;
  • kahe nädala jooksul pärast intervjuud esitatakse ettevõttele IO aruanne koos soovitustega.

Teenuse tellimine ja info e-postil  või telefonil 6411 250