Infootsing

Infootsingu eesmärgiks on kliendile vajaliku tööstusomandialase info leidmine.

Infootsing (nii , kui ka ) on teenus, mis eeldab suhteliselt väikesemahulise ning operatiivse väljavõtte tegemist tööstusomandi andmebaasidest või muudest teavikutest. Tellimuse täitja ei tegele leitud info sisulise läbitöötamisega.

Teenuse tellimiseks palume Teil tulla Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskusesse või saata infootsingu päring kirjalikult koos oma kontaktandmetega e-posti aadressile . Kui infokeskuse töötajal tekib lisaküsimusi saadud päringu kohta, siis on tal kontaktandmete olemasolul võimalik Teie käest küsida lisateavet.

Täpsem info e-postil   või telefonil 6411 250.