Raamatukogu

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse tegevusvaldkonnast ja eesmärkidest lähtuvalt on oluline roll meie raamatukogul. Erinevate eluvaldkondade spetsialiste teenindades aitame kaasa innovatsiooniprotsessidele ja täiendõppele.

Meie raamatu- ja perioodikafond toetab erineva tasemega õppurite akadeemilise hariduse omandamist. Pakume kirjandust intellektuaalomandist üldisemalt, autoriõiguse ja patendinduse vallast, kaubamärkide ning disainlahenduste õiguskaitse alalt. Lisalugemist leiab majandust, õigust, tehnikat ja muid teemasid käsitlevatest teavikutest.

Meil on head tingimused kirjandusega kohapeal tutvumiseks, samas pakume ka raamatute kojulaenutamise võimalust. Meie raamatukogus leiduva kirjandusega saab tutvuda

 

Kuidas kasutada Rikswebi?

abil saate kerge vaevaga teha otsinguid EITK raamatukogus leiduvatest teavikutest.

Otsingu tegemiseks valige menüüst link .

Lihtsaim viis on kasutada vabasõnaotsingut, mida saab teha RIKSWEBi ülaservas olevas otsinguaknas või valides otsingus rippmenüüst Vabasõna. Vabasõnaotsing on paindlik ja võimaldab teha otsinguid mitme otsisõnaga kõikidest andmetest.

Näited

 • Sisestades otsinguaknasse sõna storm, saad vastuseks kõik kirjed, milles otsitav sõna esineb (võib esineda nii pealkirjas, autori nimes, märkustes jne)
 • Jättes otsisõnade vahele tühikud, saad vastuseks kirjed, mis sisaldavad kõiki sisestatud otsisõnu (otsing patent law crisis annab vastuseks kõik kirjed, mis sisaldavad sõnu patent ja law ja crisis). Kõigepealt kuvatakse need kirjed, kus esinevad kõik valitud otsisõnad, järgnevad kirjed, mis sisaldavad vähemalt kahte neist otsisõnadest.

 

Otsingutulemusi on võimalik täpsustada valides järgmised piirangud:

 • teavikud või artiklid
 • keel

Näited

 • Märkides ära valikus Artiklid ja keeleks vene ning sisestades pealkirja väljale sõna *патент*saame tulemuseks kõik artiklid, mille pealkirjas on sõnad, mille tüveks on otsingusõna, ntпатентоведение, патентообладатель jne.
 • Jättes otsingusõnal tärnid ära, saame tulemuseks nende artiklite nimetused, mis sisaldavad konkreetselt sõna патент.
 • Vabasõnaotsing kajastab tulemusena kõiki sõna патент sisaldavaid väljasid.

 

Otsinguks pealkirja järgi tuleb valida rippmenüüst Pealkiri ning sisestada otsitav tekst.

Näited

 • Sisestades pealkirja väljale sõna Tallinn, saate tulemuseks kõik pealkirjad, mis algavad sõnaga Tallinn.
 • Kui paigutate sõna tärnide vahele *Tallinn*, leiate kõik pealkirjad, mis sisaldavad sõnaTallinn.

 

Otsingut autori järgi saate tehe valides rippmenüüst kas Autor (põhiautor) või Teised autorid(kaasautorid, tõlkijad jt). Otsinguaknasse sisestage perekonnanimi, eesnimi või perekonnanimi.

Näited

 • Sisestades autori väljale Koitel, Heinu, leiate teosed, mille autoriks on Koitel, Heinu.
 • Sisestades autori väljale Koitel, saate tulemuseks kõik teosed, mille autoriks on kõik isikud, kelle perekonnanimi on Koitel.

 

Fraasiotsinguks valige rippmenüüst Fraas ning sisestage otsitav (lühi)lause.

Näited

Sisestades fraasi väljale intellectual capital, saate vastuseks kõik teosed, mille pealkirjas, annotatsioonis või sisukorras leidub sõnaühend intellectual capital.

 

Valides rippmenüüst vastav piirang, on võimalik teostada otsinguid veel sarjaandmete, liigi(nii UDK kui ka raamatukogu oma liigituse põhjal), märksõnade ja standardnumbrite järgi.

RIKSWEBis on võimalik kasutada eri tüüpi loendeid:

Märksõnaloend – nimekiri kõikidest märksõnadest tähestikulises järjekorras;

Nimeloend – nimekiri kõikidest nimedest tähestikulises järjekorras (autorid, kaasautorid, tõlkijad jne);

Sarjaloend – nimekiri kõikidest sarjaandmetest tähestikulises järjekorras;

Perioodika – nimekiri kõikidest perioodikaväljaannetest kogus;

E-ajakirjad – nimekiri kõikidest elektroonilise juurdepääsuga ajakirjadest kogus;

E-bülletäänid – nimekiri kõikidest elektroonilise juurdepääsuga patendiametite väljaannetest kogus.

Otsingutulemusi on võimalik salvestada ja neid kasutada nimekirjade printimiseks.

 • Otsitulemuste nimekirjas märgistage “linnukesega” soovitud teavik.
 • Salvestatud teavikute sirvimiseks klõpsake otsireal ikoonil.
 • Salvestatud teavikute kustutamiseks märgista soovitud teavikud ja klõpsa nupul Kustuta
 • Salvesatud teavikute vaatamiseks ja printimiseks nimekirjana, klõpsa nupul Nimekiri

 

Valik e-ajakirju

 – insenerilooming Eestis ja välismaal

– uudiskiri

 – Tartu Ülikooli teadusuudised

– Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) uudiskiri

– Euroopa Komisjoni intellektuaalomandi veebiportaali  ajakiri

 –  Euroopa Patendiameti uudiskiri patendiinformatsiooni kasutajale

  –  patendikoostöölepingu (PCT – Patent Cooperation Treaty) teemaline uudiskiri

– Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) uudiskiri