Koolitused

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus korraldab tööstusomandi informatsiooni teemalisi koolitusi, et kujundada arusaamist tööstusomandi informatsioonist kui olulisest tehnika-, õigus- ja äriteabest ning selle kasutamise vajalikkusest ja kasulikkusest.

Koolitustele on oodatud kõik huvilised!

Suur osa tööstusomandi informatsioonist on tasuta kättesaadav erinevates veebiandmebaasides – tuleb vaid teada infoallikaid ning osata neid kasutada.

Meie koolitused hõlmavad:

  • ülevaadet tööstusomandi erinevatest valdkondadest
  • andmebaaside tutvustust
  • infootsingut andmebaasides ja tulemuste analüüsi
  • harjutusülesannete iseseisvat lahendamist

Koolituse läbinud saavad esmase ülevaate tööstusomandi informatsioonist ning oskused selle informatsiooni leidmiseks, mida huvi korral võib jätkukoolitustel täiendada.

Korraldame ka standardkoolitusest erinevaid, tellija huvist ja infovajadusest lähtuvaid koolitusi.

Koolitused toimuvad Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse arvutiklassis, kliendi soovil viime koolitusi läbi ka väljaspool keskust.

Lektoriteks on Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse töötajad.

Koolituste toimumisest teavitame oma veebisaidil.

Täpsem info  või telefonil 641 1250.

 

 

Võta ühendust

Fields marked with an * are required

Võta ühendust