Hinnakiri

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse teenused

 Teenuse nimetus  Teenuse hind

 Patendiuuringud  70 EUR/h
 Kaubamärgiuuringud  70 EUR/h
 Tööstusdisainiuuringud  70 EUR/h
 Intellektuaalomandi audit  70 EUR/h
 Infopäringud  Tasuta
 Seired  Kokkuleppel
tervikteenuse hind
(pikaajalised koostööpartnerid)
või 70 EUR/h
 Intellektuaalomandi strateegia
koostamine
 Kokkuleppel
tervikteenuse hind
(pikaajalised koostööpartnerid)
või 70 EUR/h
 Turu-uuringud  Kokkuleppel
tervikteenuse hind
(pikaajalised koostööpartnerid)
või 70 EUR/h
 Intellektuaalomandi hindamine  Kokkuleppel
tervikteenuse hind
(pikaajalised koostööpartnerid)
või 70 EUR/h
 Nõustamine erinevates
intellektuaalomandi küsimustes
 Kokkuleppel
tervikteenuse hind
(pikaajalised koostööpartnerid)
või 70 EUR/h
 Väljastpoolt Eestit patendidokumendi
tellimine
 10 EUR/dokument
 Koopiate valmistamine

 A4 paberilt paberile, printimine, skaneerimine (mustvalge)  0,2 EUR/lk mustvalge;
 A4 paberilt paberile, printimine, skaneerimine (värviline)  0,4 EUR/lk värviline
 A3 paberilt paberile, printimine, skaneerimine (mustvalge)  0,3 EUR/lk

NB! Alates 01.07.2015 lisandub teenuste hindadele käibemaks 20%

* Alates 02.01.2015 on EITK teenused endiselt ettevõtetele tasuta, kuid neid loetakse vähese tähtsusega riigiabiks ja ettevõtted peavad selle kohta arvestust pidama. Toetuse saajale antud vähese tähtsusega abi summaks tuleb lugeda kehtiva rahastamisotsuse toetuse summat. Toetuse summa arvestatakse vastavalt EITK hinnakirjale.

Riigiabi kohta leiad rohkem infot EASi .