Terminid

Intellektuaalomandi terminid kuuluvad ühe osana Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas kasutatavate terminite andmebaasi. Terminite valikul oli põhirõhk tööstusomandi terminitel ning lähtutud on maailma riikide patendiametite praktikast.

Terminite andmebaas