Patendivolinikud

Patendivolinik osutab õigusteenust tööstusomandi alal, pakkudes pädevat nõu ja abi leiutiste, tööstusdisainilahenduste, kaubamärkide, geograafiliste tähiste, mikrolülituste topoloogiate, ärisaladuste õiguskaitse küsimustes, aga ka kõlvatu konkurentsi ning võlts- ja piraatkaubanduse vastases võitluses.

Patendivoliniku teenused hõlmavad

  • klientide nõustamist tööstusomandi kaitse korraldamisel ja kaitsestrateegia valikul
  • kaitsetaotluste koostamist leiutiste, tööstusdisainilahenduste, kaubamärkide registreerimiseks nii Eestis kui välisriikides
  • klientide esindamist kohtuvälistel läbirääkimistel, Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja kohtus

Patendivoliniku teenused on tasulised.

Patendivoliniku tegevus on reguleeritud . Patendivolinikuna saab tegutseda isik, kes on sooritanud patendivoliniku kutseeksami ja on kantud Riiklikkusse patendivolinike registrisse.
Registri vastutav töötleja on Patendiamet.

 

on patendivolinike kutseühing.

võimaldab patendivoliniku leidmist nime, asukohariigi või –linna järgi.