Patendiametid

Maailma riikide ja regionaalsete intellektuaalomandi kaitse institutsioonide täielik loetelu on avaldatud veebisaidil.

Euroopa Patendiorganisatsiooni liikmesriikide patendiinfo keskuste e PATLIB-keskuste kontaktandmed leiate

Järgnevas loendis on riikide ja regionaalsete patendiametite otselingid. Lisatud on riikide ning organisatsioonide kahetähelised koodid, mis on kehtestatud ning tähistavad patendidokumentide numbrites dokumendi väljaandnud ametit.