Lõivud

Tööstusomandi – patendi-, kasuliku mudeli, kaubamärgi-, tööstusdisainilahenduse, geograafilise tähise, mikrolülituse topoloogia – õiguskaitse taotlemiseks ja kaitse pikendamiseks tuleb õiguskaitset korraldava asutuse toimingute eest tasuda erinevaid lõive ja tasusid.

Riigilõivud Patendiameti toimingute eest (kehtestatud riigilõivuseadusega)

Patendikoostöölepingu (PCT) tasud

Euroopa patendi maksumus

Euraasia patendi jõushoidmise lõivud

Madridi protokolli kohased individuaallõivud

Euroopa Liidu kaubamärgi lõivud

Ühenduse disainilahenduse lõivud 

Lõivu tasumine väljaspool Eestit asuva isiku poolt

IO kalkulaator