Mikrolülituste topoloogia

Mikrolülituse topoloogia on mikrolülituse elementide ning kõigi või osa elementide vaheliste ühenduste mis tahes viisil väljendatud kolmemõõtmelise paigutuse kujutis. Või selline kolmemõõtmelise paigutuse kujutis, mis on ette nähtud kasutamiseks mikrolülituse valmistamisel, kusjuures vähemalt üks element on aktiivelement.

Mikrolülitus on elektroonse funktsiooniga lõpp- või vahetoode, milles selle elemendid, millest vähemalt üks on aktiivelement, ning kõik elementide vahelised ühendused või osa nendest ühendustest on teostatud alusmaterjali sees või selle materjali pinnal.

Mikrolülituse topoloogia õiguskaitse on Eestis sätestatud .

leiate täpsema info mikrolülituse topoloogia kaitsmist puudutavate materjalide kohta.