Projektid

 

Eesti intellektuaalomandi aastaraport

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskusel on kavas hakata koostama intellektuaalomandi aastaraportit, mis koondaks endas intellektuaalse omandi (IO) kaitse hetkeolukorda Eestis.

Aastaraportist peaks saama IO kuritegevuse vastase võitluse oluline vahend, mis:

 • tõstab esile IO rikkumiste ohud
 • annab ülevaate IO õiguste rikkumiste vastu võitlemise ühistegevustest
 • toob välja uued initsiatiivid ja tegevused
 • kirjeldab teadlikkuse tõstmise võimalusi
 • annab ülevaate IO alastest seminaridest ja koolitustest
 • avaldab IO rikkumiste statistika Eestis

IO aastaraport võiks olla üheks vahendiks, et teadvustada olukorra tõsidust, näidata IO kaitse tähtsust ning leida tõhusaid viise IO õiguste kaitseks.

EITK kutsub üles oma partnereid aktiivselt panustama IO aastaraporti koostamisse, andes selleks oma valdkonnas ja tegevusalas sisendi lähtudes raporti eesmärkidest.

 

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus osaleb projektis IPORTA

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus osaleb projektis IPORTA (EU Accessible Intellectual Property). Projektis osaleb 14 rahvuslikku intellektuaalomandi organisatsiooni (Taani, Poola, Portugal, Ungari, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Türgi, Serbia, Bulgaaria, Iiri, Ühendkuningriigid, Malta, ja Eesti), eestvedajaks Henri Tudori Avalik Teaduskeskus () Luksemburgist. Partneritena osalevad veel Tšehhi, Sloveenia, Itaalia, Küprose, Norra, Rumeenia, Hollandi, Belgia, Slovakkia, Horvaatia ja Hispaania patendiametid.

Koostööprojekti eesmärgiks on rahvuslike intellektuaalomandi organisatsioonide kompetentside, töövahendite ja kogemuste jagamine teistele samalaadsetele organisatsioonidele. Selle tulemuseks on:

 • Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele pakutavate teenuste tõhustamine ja arvu suurendamine;
 • Uute ja täiustatud intellektuaalomandit käsitlevate tööriistade/teenuste jagamine teistele;
 • Kvalifitseeritum personal

IPORTAs osalevate töögruppide organiseerimine on paindlik. Põhiliselt partnerasutuste personali koolitamisele keskendunult toimuvad näost-näkku kohtumised, võrgukoolitused, personalivahetused või personaalsed juhendamised.

Projekti rahastab .

Rohkem infot projekti kohta leiab siit .

 

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus osaleb projektis Reorienting Patent Information Centres

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus osaleb koos Patendiametiga Euroopa patendiameti poolt koordineeritavas projektis Reorienting Patent Information Centres. Kokku osaleb selles projektis 17 patendiinfokeskust Tšehhist, Eestist, Soomest, Prantsusmaalt, Itaaliast, Lätist, Poolast, Rumeeniast, Slovakkiast, Hispaaniast ja Türgist.

Projekt aitab patendiinfo keskustel

 • parandada olemasolevate teenuste kvaliteeti ja pakkuda oma klientidele täiustatud intellektuaalomandialaseid teenuseid;
 • pakkuda laiemat valikut patentidega seotud innovatsiooni toetavaid teenuseid klientide äritegevuse toetamiseks;
 • pakkuda patentidega seotud tugiteenuseid nii leiutamise algfaasis kui ka kommertsialiseerimise etapis;
 • tagada teenuste jätkusuutlikus;
 • luua võrgustik suhtlemaks teiste innovatsiooni toetavate institutsioonidega.

Rohkem infot projekti kohta leiab .