Meist

 

Ajalugu

 

1962

 

  TEHNILISE INFORMATSIOONI BÜROO (alates 1963.a Tehnilise Informatsiooni Keskbüroo) koosseisus patendiinformatsiooni osakonna loomine, töötajaid 8

Leiutiskirjelduste kogu loomise algus Eestis

Patendiinformatsiooni vahendamine ettevõtetele ja erialane teavitustöö

 

1968

 

  VABARIIKLIKU TEADUSLIKU TEHNIKARAAMATUKOGU patendiosakond

Leiutiskirjelduste kogu suurus 1,3 miljonit, Nõukogude Liidu autoritunnistused paberkandjal, välisriikide leiutiskirjeldused valdavalt mikrofilmil

 

1975

 

  Patendiosakonna kolimine Olevimägi 8/10 ruumidesse, 64-kohalise lugemissaali avamine

 

1991

 

  EESTI TEHNIKARAAMATUKOGU patendiosakond

Fondi suurus 10,5 miljonit dokumenti, töötajaid 23

 

1992

 

  EESTI PATENDIRAAMATUKOGU

Fondi täiendamine ja arendamine patendiekspertiisi võimaldavaks koguks

Kontaktide loomine välisriikide patendiametite ja –raamatukogudega

Intellektuaalomandi teemaliste raamatute ja ajakirjade kogu loomise algus

 

1993

 

  Üleminek elektroonsetele infokandjatele: esimeste CD-ROMide saabumine fondi

Patendiameti ametlike väljaannete rahvusvahelise vahetuse alustamine

 

1994

 

  Esimeste arvutite soetamine

Patendi- ja kaubamärgiotsingud kompaktandmebaasides

 

1996

 

  Internetiühenduse ja rahvusvahelistele sidusandmebaasidele juurdepääsu saamine

 

1997

 

  Majandusministeeriumi hallatava riigiasutuse staatuse omandamine

 

1999

 

  Interneti püsiühenduse saamine

 

2000

 

  Tööstusomandi informatsiooni teemaliste teabepäevade korraldamine

 

2001

 

  Tehnika taseme, teema- ja firmauuringu metoodika väljatöötamine ja evitamine

Teabekogude maht 45 miljonit teavikut

 

2002

 

  Arvutiklassi avamine

Kursuse “Tööstusomandi õiguskaitse ja informatsioon firma arendustegevuses” ainekava moodulite väljatöötamine, kursuste läbiviimise alustamine

Osalemine PHARE tugiprogrammis nr ES9903 Majandusministeeriumi allasutuste administratiivse suutlikkuse tõstmiseks ja institutsionaalse ülesehituse parendamiseks Euroopa Liiduga ühinemise ettevalmistamisel

Raamatukogu e-kataloogi avamine veebis

 

2003

 

  Kursuse “Tööstusomandi õiguskaitse ja informatsioon firma arendustegevuses” läbiviimine

 

2004

 

  Kursuse “Tööstusdisainid firma arengu teenistuses” väljatöötamine, kursuste läbiviimise alustamine

 

2005

 

  Koolitused õpilasfirmadele

 

2006-2007

 

  Osalemine Euroopa Komisjoni projektis NPO Network

 

2007

 

  Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel (projekt 1.0200.06-0650) koolitused 200 inimesele ja õppematerjal Patendiinformatsioon ettevõtte arendustegevuses

 

2007-2010

 

  Osalemine Euroopa Komisjoni projektis IPeuropAware

 

2009

 

  Lugemissaalis lugejatele WiFi pakkumine

Intellektuaalomandi terminite avalik andmebaas terminis.mkm.ee

 

2010

 

  PATENDIINFO KESKUS (alates 10.09.2010)

 

2010-2013

 

  Osalemine Euroopa Patendiameti projektis Reorienting patent information centres

 

2012-2014

 

  Osalemine Euroopa Komisjoni projektis IPorta

 

2012

 

  Kolimine Mehhatroonikumi Teaduspargi 8

 

2013

 

  MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus (EITK)

EITK uus logo

 

2015

 

  Kolimine Kaubandus ja Tööstuskotta, Toom-kooli 17