Head kliendid
 
Seoses Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse likvideerimisega ei osuta Keskus alates 29.01.2018 enam teenuseid. Intellektuaalomandi auditit ja teisi ettevõtetele suunatud tööstusomandi kaitsega seotud teenuseid hakkab III kvartalil osutama EAS. Palun andke oma huvist nimetatud teenuste vastu teada siin.
 
Täname koostöö eest!
Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus

 

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus nõustab ettevõtteid ning ettevõtlikke inimesi intellektuaalomandi küsimustes. Me aitame klientidel saada ülevaate nende intellektuaalomandist, selle kaitsmisvõimalustest ning võimalikest tulevikustrateegiatest. Lisaks sellele aitavad meie eksperdid saada vastuseid autoriõiguste, kaubamärkide ja tööstusomandi küsimustele.

E-post: info@eitk.ee