Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus nõustab ettevõtteid ning ettevõtlikke inimesi intellektuaalomandi küsimustes. Me aitame klientidel saada ülevaate nende intellektuaalomandist, selle kaitsmisvõimalustest ning võimalikest tulevikustrateegiatest. Lisaks sellele aitavad meie eksperdid saada vastuseid autoriõiguste, kaubamärkide ja tööstusomandi küsimustele.

E-post: info@eitk.ee