Kontakt

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus

Toom-Kooli 17, Tallinn

E-post: info@eitk.ee