Kaubamärk

Kaubamärk on tähis, mis eristab tarbija jaoks ühe firma toodet või teenust teise firma samaliigilisest tootest või teenusest ning mis on graafiliselt kujutatav.

Kaubamärkide liigid on

  • sõnamärgid
  • kujutismärgid (nt sümbolid, ornamendid, geomeetrilised kujundid)
  • kombineeritud märgid (koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust osast)
  • ruumilised märgid (originaalne pakend või toote originaalne kuju)
  • värvimärgid
  • helimärgid
  • liikuvmärgid
  • lõhnamärgid

Kaubad ja teenused liigitatakse kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni  järgi.

Patendiameti kodulehelt leiate täpsema info kaubamärgi kaitsmise kohta (plangid, lõivud, õigusaktid, tasuta konsultatsioonid jms).

Enne taotluse esitamist patendiametisse on otstarbekas kontrollida, kas identset kaubamärki pole juba kaitstud või on olemas samasugune ärinimi.

Eesti kaubamärkide andmebaas sisaldab Eesti Vabariigis registreeritud kaubamärkide, esitatud kaubamärgi registreerimise taotluste ja Madridi protokolli Eestis kehtivate või registreerimiseks esitatud kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute andmeid.

Euroopa Ühenduses kehtivate kaubamärkide andmebaas sisaldab Euroopa Ühenduses  registreeritud kaubamärkide, esitatud kaubamärgi registreerimise taotluste ja Madridi protokolli alusel Euroopa Ühenduses kehtivate või registreerimiseks esitatud kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute andmeid.

Rahvusvaheliste kaubamärkide  andmebaasist leiate kaubamärgid, mille registreerimine on toimunud Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo kaudu.

TMView on online konsultatsioonivahend, mis võimaldab interneti kasutajal otsida kõikide osalevate riikide kaubamärgiametites registreeritud kaubamärke.

Uus ühtne Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) andmebaas eSearch Plus aitab leida kiiresti nii Euroopa Ühenduses registreeritud kaubamärke kui ka tööstusdisainilahendusi.

Erinevate organisatsioonide ja riikide kaubamärkide bülletäänid ja andmebaasid leiate siit. Loe lisaks Patendiameti väljaannet Kaubamärgi kaitsmine.