Tööstusomand

Tööstusomand on üldmõiste, mis tähistab õigusi , , , , kasutamisele, , uutele ja kaitselekõlvatu konkurentsi vastu.

Tööstusomandi objektide õiguskaitse on territoriaalne ja ajaliselt piiratud.

Kõigi tööstusomandi objektide suhtes kehtivad eraldi seadused ja õiguste omandamiseks tuleb läbida rida toiminguid.

Tööstusomand jaguneb registreeritavaks (, , jt) ja mitteregistreeritavaks ( ja oskusteave, õigus üldtuntud kaubamärgile, Euroopa Ühenduse registreerimata tööstusdisainilahendus).

on ettevõtte käsutuses olev salajane informatsioon, mis annab ettevõttele turueelise konkurentidega võrreldes. Vastavalt loetakse ärisaladuseks niisugust teavet ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada. Eelkõige oskusteavet puudutav tehniline ja finantsteave ning teave kulude hindamise metoodika, tootmissaladuste ja -protsesside, tarneallikate, ostu-müügi mahtude, turuosade, klientide ja edasimüüjate, turundusplaanide, kulu- ja hinnastruktuuride ning müügistrateegia kohta.

Ärisaladuse kasutamise kord lepitakse reeglina kokku ettevõtte sisestes eeskirjades ja töölepingutes, samuti kõikvõimalikes muudes lepingutes. Nendes dokumentides on mõistlik konfidentsiaalne informatsioon võimalikult täpselt ära kirjeldada: see aitab ära hoida hilisemaid vaidlusi.