Intellektuaalomand kui vara

 

Intellektuaalne omand kui ettevõtja vara

Intellektuaalomandi (IO) õigused on ettevõtja vara eluliselt tähtis osa, millega soodustatakse loomingulisust ja innovatsiooni ning tagatakse investeeringult õiglase tulu saamist. Samuti on IO õigused kasvava tähtsusega soodustades majanduskasvu, kaitstes leiutajaid, kunstnikke ja disainereid ning võimaldades neil oma loomingu kaubanduslikust väärtusest tulu saada.

Eelkõige kaubamärgid võivad tarbijatele kasu tuua, kuna need tagavad kvaliteedi ja annavad kindlustunde, et tarbijate ostetavad tooted ja teenused on seaduslikud, turvalised ja usaldusväärsed.

IO õiguste kasvav väärtus on edu näitaja. See muudab need õigused paratamatult ka ahvatlevaks võltsijate ja piraatkaubandusega tegelejate jaoks, kellel on küllaldaselt rahalisi vahendeid ning kellest on saanud tööstuse tasandil tegutsevad ja organiseeritud ettevõtjad.

Traditsiooniliselt on just luksuskaubad, muusika- ja filmitööstus, rõivad ja aksessuaarid olnud IO õiguste rikkumise objektiks. Tänapäeval ohustab IO õiguste rikkumine juba ka laiatarbekaupu – kosmeetika, toiduained, lennukite ja autode varuosad, mänguasjad ning samuti tehnika- ja elektrikaubad. Kasvanud on ravimite võltsimiste arv. Kõik see on otseseks ohuks inimeste elule ja tervisele.

Kauplemine intellektuaalomandit rikkuvate kaupadega võib tunduda tihtipeale olevat süütu tegevus, kuid tagajärjed, mis võivad kaasneda selliste kaupade kasutamisega, võivad olla üsnagi kurvad.

Me peame muutma eelkõige oma suhtumist selliste kaupade kasutamisesse. Nii mõnigi teist teab ilmselt kedagi, kellel on näiteks võltsitud käekell või päikeseprillid.

Üldine suhtumine võib olla paljuski selline:

  • kell on kell ja mis vahet seal on
  • sellest ei sünni ju kellelegi kahju
  • originaalid on liiga kallid
  • kaubamärkide omanikud saavad niigi küllalt tulu ja küll nad saavad hakkama ka väiksema käibe puhul.

Nad saavadki tulu, aga me peame endale teadvustama ka otsest sidet võltsitud toodete kaupemise ning kuritegelike organisatsioonide vahel.

Me peame mõtlema, et küsimus ei ole ainult ka IO õiguste omaniku tulude vähenemises, vaid ka otseses ohus inimeste elule ja tervisele:

  • kui keegi ostab võltsitud ravimeid, millel ei ole soovitud mõju või see mõju on otseseks ohuks elule…
  • kui keegi kasutab oma autol pidureid, mis on võltsitud ja halva kvaliteediga…
  • kui taimekaitsevahendid hävitavad kogu kohvisaagi…
  • kui haiglast leitakse võltsitud kunstsüdame aparaat…
  • kui lennukites kasutatakse võltsitud kinnitusvahendeid…

Ükski nendest oletustest ei ole välja mõeldud, kõik need juhtumid on aset leidnud.

Nii ongi intellektuaalomandi õiguste rikkumine saanud ühiskonnale väga suureks probleemiks. Ühelt poolt kannatavad IO õiguste omanikud, kes teevad suuri investeeringuid kaupade kvaliteedi, turunduse ja märkide parendamiseks ja võitlevad turul oma ettevõtte hea nime eest.

Teiselt poolt kannatab tarbija, kes läheb heas usus ostma konkreetse ettevõtte või konkreetse kaubamärgiga kui kindla kvaliteedi näitajaga toodet, kuid saab madala kvaliteediga kauba, sealjuures toetades ebaseaduslikku tegevust.

Intellektuaalomandi õigused aitavad olulisel määral edendada innovatsiooni, loovust ja kaubandust ning nende õiguste rikkumised tekitavad majanduskahju. Seepärast on kõigil oluline tugevdada meetmeid intellektuaalse omandi rikkumiste vastases võitluses kaitstes sellega nii ettevõtete huve kui ka inimeste elu ja tervist.

 

Intellektuaalomandi õiguste jõustamine

Intellektuaalomandi õiguste jõustamise all mõeldakse õiguste omaniku tegevusi tema õiguste rikkumise korral. Jõustamistegevustena võib nimetada kohtuväliseid leppeid õiguste rikkujaga, vaidlustamist tööstusomandi apellatsioonikomisjonis või kohtus, tollimeetme rakendamist. Õigus intellektuaalomandile tekib automaatselt teose loomisega (autoriõigus), avalikustamisega (Euroopa Ühenduse registreerimata tööstusdisainilahendus), registreerimisega patendiametis (patendid, kasulikud mudelid, kaubamärgid, registreeritud tööstusdisainilahendused, geograafilised tähised, mikrolülituste topoloogiad).

 

Tolliasutuse sekkumise taotluste juhend

Euroopa Komisjon on välja andnud tolliasutuse sekkumise taotluste esitamise juhendi, mis sisaldab detailset infot õiguste valdajale, mida on vaja silmas pidada meetmetaotluse esitamisel.

Juhendis on olemas meetmetaotluste esitamise vormid ja ka New Trends ja Red Alert vormid.

Juhendi leiab siit