Autoriõigus

Autoriõigus on intellektuaalomandi alaliik, millega kaitstakse kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid.

vastavalt saab kaitse teos, mis on

 • originaalne, st on autori enda iseseisva intellektuaalse loomingu tulemus
 • väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja selle kaudu tajutav
 • reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil
 • loodud kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas
 • Autoriõigus tekib koos teose loomisega. Autoriõiguse saamiseks ei ole vajalik registreerimine ega muude formaalsuste täitmine

 

on ära toodud näidisloetelu autoriõigusega kaitstavatest teostest, kus on lisaks klassikalistele kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele nimetatud ka teaduslikud ja populaarteaduslikud kirjalikud ja kolmemõõtmelised teosed; arvutiprogrammid; kõned, loengud, ettekanded, jutlused; stsenaariumid; audiovisuaalsed teosed; disaini- ja moekunstiteosed; õigusaktide projektid; standardid ja standardite kavandid; arvamused, retsensioonid jne.

sätestab loetelu intellektuaalomandi tegevuse tulemustest, millele kaitset ei teki:

 • ideed, kujundid, mõisted, meetodid, protsessid, leiutised jms, mis on kirjeldatud, selgitatud või muul viisil väljendatud teoses
 • rahvaloominguteosed
 • õigusaktid ja haldusdokumendid
 • riigi ametlikud sümbolid ja organisatsioonide sümboolika
 • päevauudised
 • faktid, andmed
 • ideed ja põhimõtted, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid

Autoriõiguse sisu moodustavad autori isiklikud ja varalised õigused.

Autori isiklikud e moraalsed õigused kaitsevad autori hingelist ja moraalset sidet oma teosega, olles autori isikust lahutamatud ja ei ole loovutatavad. Autorile kuuluvate isiklike õiguste kohta lugege § 12 lõikest 1.

Autori varalised õigused on erinevalt isiklikest üleantavad: autor võib neid loovutada täies mahus või üksikute õiguste kaupa. Autor võib jätta ka õigused endale ja anda teistele isikutele litsentsi. Autorile kuuluvate varaliste õiguste loetelu leiate § 13 lõikest 1.

Autoriõigusest ja autoriõigusega kaasnevatest õigustest leiate rohkem teavet intellektuaalomandi infoväravast .