Intellektuaalomand

Intellektuaalne omand hõlmab õigusi inimese vaimse tegevuse tulemustele.

Vastavalt Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni määratlusele sisaldab intellektuaalomand õigusi seoses

  • kirjandus-, kunsti- ja teadusteostega
  • esituskunstnike poolt esitatud teoste ettekannetega, fonogrammidega, raadio- ja teleülekannetega
  • leiutistega kõigis inimtegevuse valdkondades
  • teadusavastustega
  • tööstusdisainilahendustega
  • kauba- ja teenindusmärkidega ning kaubanduslike nimede ja tähistega
  • kaitsega kõlvatu konkurentsi vastu

Intellektuaalomandi kaitse on kehtiv oma riigi või teose päritolumaa territooriumil ning oma riigi kodanike ja alaliste elanike suhtes, samas võimaldavad mitmed rahvusvahelised kokkulepped õiguste vastastikkust tunnustamist riikide vahel.

Intellektuaalomandist tulenevad õigused on

autoriõigus – kirjandus-, kunsti- ja teadusteoste autorite õigus oma teostele, mis tagatakse autoriõiguse normidega. Kaitse tekib teose loomise hetkest automaatselt: teost registreerida, deponeerida või sellele kaitsetähiseid lisada pole vaja

autoriõigusega kaasnevad ehk naaberõigused – teoste esitajate, fonogrammitootjate ja raadio- ning teleorganisatsioonide õigused, mis tagatakse autoriõiguse seadusega (nagu Eestis) või eraldi seadustega

tööstusomandist tulenevad õigused, mille kaitse objektid on leiutised (kaitstakse patendiga või kasuliku mudelina), tööstusdisainilahendused, kauba- ja teenindusmärgid, ärinimed, geograafilised tähised ning mikrolülituste topoloogia.
Kaitsedokumendid on Eestis patendikiri leiutisele ja tunnistus kaubamärgile, kasulikule mudelile, tööstusdisainilahendusele, mikrolülituse topoloogiale või geograafilisele tähisele. Kaitsedokumente annab välja selleks volitatud asutus, Eestis – Patendiamet.

Tänapäeval hinnatakse ettevõtte väärtust üha enam talle kuuluva intellektuaalomandi alusel , mis tervikuna moodustab IO portfelli, hõlmates järgmisi kategooriaid:
turunduslikud – registreeritud kaubamärgid, ettevõtte ärinimi ja logo, tootegarantiid, pakendi- ja etiketidisain ning autoriõigus nendele jmt
tehnilised – ärisaladused, patendid, protsessitehnoloogiad, valemid jmt
oskused-teadmised – andmebaasid, kliendisuhted, juhised, instruktsioonid, ärisuhted, postitusnimekirjad jmt
e-varad – domeeninimed, veebilehed, lingid teistele veebilehtedele, elektroonilised andmebaasid jmt