Geograafiline tähis

Geograafilise tähise kaitsega saab hõlmata tooteid või teenuseid, mis on pärit teatud geograafiliselt alalt ja millel on oluline omaduslik seos selle piirkonnaga. Geograafilisele tähisele ei teki taotlejal ainuõigust, vaid kaitse all mõistetakse eeskätt tähise registreerimisega omandatavat õigust kasutada tähist oma toodangul ning takistada isikuid, kes seda õigust ei oma, tähist kasutamast.

leiate täpsema info geograafilise tähise kaitsmise kohta (plangid, lõivud, õigusaktid).

sisaldab Eesti Vabariigis registreeritud geograafiliste tähiste ja esitatud geograafilise tähise registreerimise taotluste andmeid.

Patendiameti ametlikust väljaandest  leiab Eesti geograafiliste tähiste registrisse kantud geograafilised tähised: seisuga 15.02.2012 on neid kuus.

Euroopa Ühenduse päritolutähiste ja geograafiliste tähiste andmebaas on .

alusel rahvusvaheliselt registreeritud päritolunimed leiab WIPO kodulehel asuvast andmebaasist .